Articles on: Billing
This article is also available in:

Ano ang gagawin kung pending ang iyong service?

Kung napunta ka sa artikulong ito, malamang na ang iyong serbisyo ay "pending" pa rin sa panel ng client. Layunin naming saklawin ang kahulugan nito at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito sa artikulong ito!

Maaaring hindi pa nagagawa ang iyong service dahil sa iba't ibang posibleng sitwasyon gaya ng-
Nag-order ka ng service sa isang lokasyon na kakaubos lang ng stock ( Maaari mong tanungin kami kung may stock ang lokasyon )
You have still not paid the invoice related to the service
Mahalaga! Minsan ang mga pagbabayad ay maaaring tumagal ng ilang minuto upang maipasa. Mangyaring maghintay hanggang sa 10 minutes para sa isang invoice na mamarkahan bilang bayad. Kung sakaling dalawang beses kang nagbayad, makukuha mo ang dagdag na pera na binayaran bilang account credit na maaaring magamit upang bayaran ang server sa susunod!
Mayroon posibleng pending upgrade/downgrade/cancellation ng server mo

Kapag nasuri mo na kung natutugunan mo ang lahat ng pamantayan, at hindi pa rin ito aktibo,
maaaring may isa pang dahilan sa likod ng pagiging serbisyo pending iyan ay isang isyu sa ating pagtatapos. Kung ganoon, mangyaring magbukas ng isang live chat o isang tiket sa support sa discord ( kung may premium ka ) at tutulungan ka namin!

Updated on: 11/06/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!