Articles on: Minecraft
This article is also available in:

Lahat tungkol sa server.properties

Hi! Sa article na ito makikita mo lahat ng impormasyon na kaylangan mong malaman tungkol sa server.properties file

Pag-unawa sa file na itoAno ang file na ito?Itong file ay nilalaman lahat ng settings para sa Multiplayer server. Pag inedit itong file, importante na respetuhin and orihinal na istraktura ng file. Ang text pagtapos ng ""="" sign ay value ng isang property na gusto mo i edit at pwede mapalitan, ang value ay dapat kasunod ng property, walang mga spaces.

Saan ko makikita ang file na ito?Ang file ay dapat ay nasa main directory, nakapangalan na server.properties

Kung hindi mo makita ang file, magawang i-restart ang server, at ito ay kusamg lalabas pag ni refresh mo ang page.

Pag edit sa file na itoBedrock's properties file ay hindi katulad sa Java's, pero dito i-explain natin kung ano ang bawat ibig sabihin ng property at mga posibleng kahalagahanan. ​​:D

Minecraft Bedrockserver-name

Supported values: Any value
Default value: Dedicated server
Description: Ito ang name ng server mo

gamemode

Supported values: survival, creative, adventure
Default value: survival
Description: i-set ang game mode para sa mga bagong players.

force-gamemode

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Pag nag set ka ng value as false ay mag a-allow sa mga players na mag karoon ng gamemode values ​​na hindi na kaylangan ng value na naka set sa properties file. Pag sinet mo ito sa true ito ay mag foforce sa players na mag karoon ng gamemode value na naka set sa properties file, kung ang isa ay naka set na.

difficulty

Supported values: peaceful, easy, normal, hard
Default value: false
Description: Maaari mong i-set ang iyong server difficulty sa mga value tulad ng peaceful, easy, normal, and hard.

allow-cheats

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Pag sinet ito sa true, cheats tulad ng /gamemode ay magiging posible.

max-players

Supported values: Positive integer
Default value: 10
Description: Ang pinaka maraming bilang na maaring mag laro sa server.

online-mode
Supported values: true, false
Default value: true
Description: Kung naka set sa true, ang mga mag kokonek na players ay dapat authenticated sa Xbox Live.

white-list

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Kung naka set sa true lahat ng mag kokonek na players ay dapat nasa listahan ng whitelist.json/allowlist.json file.

server-port

Supported values: Integers na nag range sa 1 - 65535
Default value: Ang server port mo
Description: Ito ang mag se-set ng main IPv4 port ng server mo, Kung ito ay hindi inirerekomenda na dapat baguhin sapagka't ang panel ay naka assign na ng kusa.

server-portv6

Supported values: Integers sa range ng 1 - 65535
Default value: Ang server port mo
Description: Ay mag se-set ng main IPV6 port ng iyong server, Hindi ito inirerekomenda na baguhin ang value sapagka't ang panel ay nag italaga na nito ng kusa.

view-distance

Supported values: Kahit anong positive integer na mas mataas or equal to 5
Default value: 32
Description: Ang pinaka mataas na puwedeng makita sa distansya na nabibilang sa chunks.

tick-distance

Supported values: Any integer between 4 and 12
Default value: 4
Description: Ang bilang ng mga numerong naka marka sa chunks sa loob ng distansya ng kahit anong player. Paalala: Pag nag set ka ng mataas na values dito nakakaapekto ito sa performance ng iyong server.

player-idle-timeout

Supported values: Any integer
Default value: 30
Description: Kung ang user ay nananatiling hindi aktibo sa ipinahiwatig na dami ng oras, sila ang ma ki-kick.


max-threads

Supported values: Any integer
Default value: 8
Description: Pinakamataas na bilang ng mga threads na sinusubukang gamitin ng server. Kung ang nakalagay ay 0 o tinanggal gagamit ito ng pinaka mataas kung ano man ang posible.
level-name

Supported values: Any value
Default value: Bedrock Level
Description: Dapat mong ilagay ang pangalan ng iyong main folder ng para sa world, na nag lalaman ng impormasyon ng mga players, ang world in general, achievements, etc. Paalala: Hindi ito inirerekomenda na baguhin ang value, maliban kung ikaw ay mag uupload ng custom world

level-seed

Supported values: Kahit anong seed
Default value: -
Description: Mag seset ito ng seed para sa iyong world, para ito ay umepekto kaylangan mo muna burahin ang kasalukuyan mo na world. Pag iniwan mo tong blangko, ang seed ay magiging kahit ano.

level-type

Supported values: FLAT, LEGACY, DEFAULT
Default value: DEFAULT
Description: Ito ang tutukoy ng iyong world type kung Flat, Classic o Default.

default-player-permission-level

Supported values: visitor, member, operator
Default value: member
Description: Itakda ang antas ng mga permission na kakailanganin ng mga players pag sumali sa unang pagkakataon

texturepack-required

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Pilitin ang mga clients na gumamit ng isang partikular na resource pack sa iyong world. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano magdagdag ng mga resource pack sa iyong server here

content-log-file-enabled

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Pag ito ang sinet mo sa++true++ ito ay mag e-enable ng logs sa server mo, na magse-save ng impormasyon ng console tulad ng mga commands na ginagamit sa chat at iba pa.

compression-threshold

Supported values: Anumang value sa loob ng mga numerong 1-65535
Default value: 1
Description: Tinutukoy ang pinakamaliit na sukat ng raw network payload upang i-compress

server-authoritative-movement

Supported values: client-auth, server-auth, server-auth-with-rewind
Default value: server-auth
Description: Pinapagana nito ang pag wawasto ng mga pag galaw sa server kung naka set sa server-auth, ipapa-parse ng server ang input ng local user at itatama nito kung ang posisyon ng client's ay hindi tumutugma sa posisyon ng server. Kung nakatakda sa server-auth-with-rewind, ibabalik ng server ang mga client sa oras ng pag-aayos, at pagkatapos ay i-replay ang mga input ng player, mag reresulta ito ng mas smooth na fixes at frequent.

player-movement-score-threshold

Supported values: Any integer
Default value: 20
Description: Ang bilang ng mga hindi katugmang agwat ng oras na kailangan bago maiulat kung may abnormality sa server.

player-movement-distance-threshold

Supported values: Any integer
Default value: 0.3
Description: Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga posisyon ng server at clients na kailangang lampasan bago matukoy ang abnormal na gawain.

player-movement-duration-threshold-in-ms

Supported values: Any integer
Default value: 500
Description: Ang tagal ng oras ng mga posisyon ng server at client ay maaaring hindi mag-sync bago madagdagan ang hindi normal na marka ng paggalaw.

correct-player-movement

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Kung true, ang posisyon ng client ay itatama dipende sa posisyon ng server kung lumampas ang paggalaw sa treshold.

server-authoritative-block-breaking

Supported values: true, false
Default value: false
Description: If true, iko-compute ng server ang mga block mining operation kasabay ng client para ma-verify nito na ang client ay dapat maka-break block kapag sa tingin nito ay kaya nito.

Minecraft Javaallow-flight

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Nagbibigay-daan sa mga user na gumamit ng flight sa server habang nasa Survival mode, kung mayroon silang mod na nagbibigay ng flight na naka-install.Pag naka allow-flight enabled, maaaring maging karaniwan ang mga griefers, dahil mas napapadali yung trabaho nila. Sa Creative mode, ito ay walang epekto.

allow-nether

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Matutukoy kung ang mga player ay maaaring maglakbay sa Nether, ang pagtatakda nito sa false ay magiging sanhi ng mga portal sa Nether upang hindi gumana.

broadcast-console-to-ops

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Magpadala ng mga console command output sa lahat ng online operator.

broadcast-rcon-to-ops

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Magpadala ng mga output ng command ng rcon console sa lahat ng online operator.

difficulty

Supported values: peaceful, easy, normal, hard
Default value: easy
Description: Ito ay magpapalipat-lipat sa difficulty ng iyong mundo sa pagitan ng peaceful, easy, normal and hard

enable-command-block

Supported values: true, false
Valores predeterminados: false
Description: Tinutukoy kung ang mga command block ay activated o hindi

enable-jmx-monitoring

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Inilalantad ang isang MBean na may pangalang net.minecraft.server:type=Server at two attributes; averageTickTime and tickTimes na naglalantad ng mga oras ng tik sa millisecond. Hindi inirerekomenda na baguhin ang value nito kung hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa

enable-rcon

Supported values: true, false
Default value: false
Description: I-activate ang malayuang pag-access sa iyong server console, makakahanap ka ng higit pang impormasyon[here](/en/article/how-to-setup-rcon-for-your-minecraft-server-1b4jklb/). Babala: Hindi inirerekomenda na ilantad ang iyong data ng RCON sa internet, dahil ililipat ng protocol na ito ang lahat nang walang anumang pag-encrypt, at ilalantad nito ang iyong server sa mga nang aatake

sync-chunk-writes

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Nag papagana ng pag sync ng chunk writes.

enable-status

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Gagawin ang server na lilitaw bilang online sa listahan ng server, kung nakatakda sa false ang server ay lalabas offline, ngunit tatanggap ng mga koneksyon

enable-query

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Pinapagana ang GameSpy4 protocol. Ginagamit upang makakuha ng impormasyon tungkol sa server

entity-broadcast-range-percentage

Supported values: Kahit anong value ng numero na nag ra-range sa 10-1000
Default value: 100
Description: Tinutukoy kung gaano dapat kalapit ang isang entity bago maipakita sa mga client. Ang pagtatakda ng matataas na halaga ay magiging sanhi ng pag-render ng mga entity sa mas malayong distansya, ngunit maaari ring makaapekto sa performance ng iyong server

force-gamemode

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Ang pagtatakda nito sa false ay magbibigay-daan sa mga player na magkaroon ng mga value ng gamemode na independyente sa value na itinakda sa properties file. Ang pagtatakda nito sa true ay pipilitin ang mga players na itakda ang value ng gamemode sa properties file, kung isa ang nakatakda

function-permission-level

Supported values: Any numeric value within range 1-4
Default value: 2
Description: Pag takda sa default permission level para sa functions.

gamemode

Supported values: survival, creative, adventure, spectator
Default value: survival
Description: Pag set ng game mode ng mga players

generate-structures

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Tinutukoy kung ang istraktura o hindi (Villages, Desert Temples, etc.) ay dapat bang mag generate pag nag create ng iyong world

generator-settings

Supported values: Custom World Generation Values (JSON Format)
Default value: -
Description: Ito ang mga settings para sa custom generation ng world gamit ang JSON format. Hindi ito inirerekomenda na baguhin ang value kung hindi mo alam ang ginagawa mo.

hardcore

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Tinutukoy kung and Hardcore mode ba ay naka on o hindi

level-name

Supported values: Any value
Default value: world
Description: Dito mo ilalagay ang name ng iyong world na nakalagay sa main folder mo, na nag lalaman ng mga impormasyon ng mga players, at world in general, achievements, etc. Hindi inirerekomenda na baguhin and value nito, maliban na lamang kung ikaw ay mag uupload ng custom world.

level-seed

Supported values: Any valid seed
Default value: -
Description: Mag seset ito ng seed para sa iyong world, para ito ay umepekto kaylangan mo muna burahin ang kasalukuyan mo na world. Pag iniwan mo tong blangko, ang seed ay magiging kahit ano.

level-type

Supported values: default, flat, largeBiomes, amplified, buffet (Inferior versions a 1.15), default_1_1 (Inferior versions a 1.15), customized (Inferior versions a 1.15)
Default value: default
Description: Natutukoy kung ano ang magiging world type.

max-players

Supported values: Any integer
Default value: 20
Description: Ang pinaka maraming bilang na maaring mag laro sa server.

max-tick-time

Supported values: Any integer( -1 to disable this feature from snapshot 14w32a)
Default value: 60000
Description: Ang pinaka mataas na bilang ng mga millisecond na maaaring tumagal ng isang tick bago ihinto ng WatchDog ang server. Isinasaalang alang na ang function na ito ay mag dudulot ng pag-crash, pipilitin ng server na isara ito.

max-world-size

Supported values: Integers between 1-29999984
Default value: 29999984
Description: Ito ang nag se-set ng pinaka mataas na size ng iyong world sa radius, halimbawa pag ito ay naka set sa 5000 ang world barrier ay magiging 10,000 x 10,000 ang size

motd

Supported values: Any value
Default value: A Minecraft Server
Description: Ito ang mensahe na ipapakita sa list ng servers, sa baba ng pangalan. Supports Minecraft's native text format. Kung ang MOTD ay mas mahaba sa 59 characters, a connection error ay ipapakita.

network-compression-threshold

Supported values: Any integer
Default value: 256
Description: Ito ay mag-compress ng mga byte na mas malaki kaysa sa tinukoy na value, setting this to 0 ay mag co-compress ang lahat, at setting it to -1 ay walang i-kokompress.

online-mode

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Kung naka set sa true ito ay mag a-authenticate sa Mojang Services(Kung ang mga ito ay down, walang sinuman ang makakakonekta.) ang session ng mga ko-connect na user, gagawin nitong hindi makaka-connect sa server ang mga user na gumagamit ng mga cracked clients tulad ni Tlauncher.. Ang pagtatakda nito sa false ay nagpapataas ng panganib para sa hacker, hinihikayat ang paggamit ng maraming account, bukod sa iba pang mga panganib

op-permission-level

Supported values: Any numeric value within range 1-4
Default value: 4
Description: Ito ang magtatakda ng antas ng permissions na mayroon ang isang user na may op. Ang value ng 1 ay magbibigay-daan lamang sa mga user na i-bypass ang vanilla spawn protection, habang ang halaga ng 4 ay magbibigay-daan sa kanila na magkaroon ng ganap na access sa lahat ng mga commands ng server, pati narin ang mga plugins.

player-idle-timeout

Supported values: Any integer
Default value: 0
Description: Kung ang isang user ay mananatiling idle para sa naka set na tagal ng oras, sila ay ma ki-kick

prevent-proxy-connections

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Ang pagtatakda ng value na ito sa true ay makakatulong na maiwasan ang paggamit ng mga VPN at Proxy server sa iyong server, ngunit hindi ito ganap na epektibo.

pvp

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Ito ay para mapagana ang PvP sa server, Ang di-tuwirang mga pinagmumulan ng damage na sinummon ng mga players (tulad ng lava, fire, TNT, etc.) ay nakaka damage parin sa ibang players.

query.port

Valores admtidos: Any integer
Default value: false
Description: Itinatakda ang port para sa query server

rate-limit

Supported values: Any integer
Default value: 0
Description: Itinatakda ang maximum na dami ng mga packet na maaaring ipadala ng isang user bago ma-kick.

rcon.password

Supported values: Any value
Default value: -
Description: Itatakda nito ang password na kakailanganin mo para makakuha ng RCON access

rcon.port

Supported values: Any integer
Default value: 25575
Description: Ito ang port na gagamitin mo para kumonekta sa iyong server sa pamamagitan ng RCON

resource-pack

Supported values: Any download link for a valid resource package
Default value: -
Description: Ito ay magtatatag kung ang mga user ay dapat gumamit o hindi ng resource pack sa iyong server, isaalang-alang na ang bigat nito ay hindi dapat lumampas sa 100mb. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano magdagdag ng mga resource pack sa iyong server here

resource-pack-prompt

Supported values: Any value
Default value: -
Description: Itatakda nito ang mensaheng makikita ng mga user para i-download ang resource pack kapag sumali sa iyong server

server-ip

Supported values:
Default value: -
Description: Itatakda nito ang ip ng iyong server. Inirerekomenda naming iwanang walang laman ang value na ito dahil automatic na itinatalaga ito ng panel

server-port

Supported values: Integers within range 1-65535
Default value: Ang pangunahing port ng iyong server
Description: Itatakda ang pangunahing port ng iyong server, hindi namin inirerekomenda na baguhin mo ang halagang ito dahil automatic na itinalaga ito ng dashboard

snooper-enabled

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Ang pagtatakda ng value na ito sa true ay magbibigay-daan sa iyong server na magpadala ng istatistikal na data sa Mojang, ito ay maaaring bahagyang tumaas ang latency o hindi.

spawn-animals

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Ito ay magtatatag kung ang mga hayop ay dapat natural na nag-sspawn o na bubuo

spawn-monsters

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Ito ay magtatatag kung ang mga halimaw ay dapat na natural na nag-sspawn o na bubuo.

spawn-npcs

Supported values: true, false
Default value: true
Description: Ito ay magtatatag kung ang mga villagers ay dapat natural na nabuo

spawn-protection

Supported values: Any integer
Default value: 16
Description: Itatatag nito ang natural na proteksyon ng spawn sa x2+1 na format, nangangahulugan ito na kung magtatakda ka ng halaga na 3, ang proteksyong ito ang isang 7x7 (Dahil 3x2+1=7). Ang pagtatakda ng value na 0 ay hindi papaganahin ang proteksyong ito.

text-filtering-config

Description: Ang pagpipiliang ito ay idinagdag sa bersyon 1.16.4, at ito ay in development parin.

view-distance

Supported values: Any integer within range 1-32
Default value: 10
Description: itatakda nito kung gaano karaming impormasyon sa world ang dapat ipadala sa client ng isang player, ang pagtatakda ng halagang ito sa itaas ng 10 ay maaaring magdulot ng mga isyu sa performance sa client

white-list

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Itatakda nito kung dapat i-activate o hindi ang whitelist, ang pagtatakda nito sa true ay gagawing hindi makakonekta ang mga manlalaro na hindi idinagdag dito. Automatic idinaragdag sa whitelist ang mga user na may op

enforce-whitelist

Supported values: true, false
Default value: false
Description: Kung ang value na ito ay nakatakda sa true na mga user na hindi idinagdag sa whitelist ay mapapaalis kung ang whitelist ay naka enable.

Yun na ang lahat! Kung may isa man sa mga properties nito ay wala sa iyong file, ang server mo ay maaring outdated, Kung ang server mo ay nasa latest version na magagamit, maari mong i-dagdag ito, siguraduhin tama lang din ang format at value na nararapat dito.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa anumang data na nakalantad dito, maaari kang magtanong sa aming Discord Server sa chat #community-help, o makipag-ugnayan kay MrObo#0001 sa DM

Updated on: 16/06/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!