Articles on: Multiservers & Others
This article is also available in:

Paglikha ng mga server gamit ang isang multiserver

Ang artikulong ito ay may isang video na kasama nito kung kailangan mo ito! I-click here!

Sa artikulong ito, matututunan mo kung paano mag-set up ng server mula sa iyong MultiServer account.

Mag-log in sa https://witherpanel.com/.

I-click ang button na Lumikha ng Bagong sa panel.
Punan kung ilan ang RAM, Storage space, at CPU na gusto mong magkaroon ng bagong server na ito at ang lokasyong gusto mong mapuntahan nito.
Dito mo rin pipiliin kung aling software ang gusto mo para sa iyong server, ngunit huwag mag-alala, maaari itong baguhin sa ibang pagkakataon. Tingnan mo here kung paano ito gagawin.Ang dami ng mga mapagkukunan na mayroon ka ay tinukoy ng MultiServer package na binili mo. Ang CPU, RAM at Storage ibibigay mo sa iyong server ay aalisin ang kabuuang halaga ng mga mapagkukunan na iyong binili (upang makakuha ng higit pang mga resources tingnan here). Para sa software, i-type see here: Minecraft Java / Minecraft Bedrock.
Pagkatapos ay i-click ang lumikha upang likhain ang iyong server!


Hintaying ma-install ang server, ito ay dapat tumagal lamang ng ilang minuto.Dapat itong magbago dito kapag na-install na:
Pagkatapos ay mag-click sa iyong server upang madala sa iyong server console. Sa console ay kung saan maaari mong simulan/ihinto ang iyong server at patakbuhin ang mga command ng server console.

Maaari mong gamitin ang iyong bagong server mula sa iyong MultiServer package server tulad ng ibang server!

Updated on: 11/06/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!